Aindata on TraffICT Oy:n kehittämä alusta paikkatiedon ja muun tiedon hallintaan, tiedon keruuseen päätelaitteista, tiedon jalostukseen ja analysointiin. Avoimen lähdekoodin ratkaisuihin perustuva suorituskykyinen alusta mahdollistaa  palveluiden nopean käyttöönoton. Asiakas voi tehostaa merkittävästi suurten, useista tietolähteistä olevien tietojen hyödyntämistä ja säästää tiedonhakuun käytettyä aikaa. Aindata myös tarjoaa monipuoliset rajapinnat tiedon välittämiseksi ulkoisiin järjestelmiin.

Aindatan

Ominaisuudet ja hyödyt

Tehokasta tiedonhallintaa

Alustan avulla voidaan hallita kaikenlaista tietoa tehokkaasti, mutta edullisesti. Käyttöönotto ja sovittaminen asiakkaan tarpeisiin on myös nopeaa - ei tarvita viikkokausien neuvotteluita ja käyttöönottokin sujuu ketterästi.

Monipuoliset hakutoiminnot, raportointi ja datan visualisointi

Alustaa on hyödynntty monenlaisiin eri tarpeisiin ajoneuvojen väylädatasta onnettomuustietoihin. Tietojen yhdistely, jalostus ja raportointi sovitetaan aina tarpeen mukaan. Karttoina käytämme pääasiassa vapaita OpenStreetMap -karttatietoja.

Tieto säilyy yrityksellä

Data talletetaan yrityksen omalle tai palveluna hankitulle palvelimelle. Myös historiatiedot hallitaan, joten arvokas tieto löytyy vuosienkin päästä.

Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin

Aindata -alusta on liitettävissä ulkosiin järjestelmiin ja laitteisiin rajapinnoilla. Standardit rajapinnat eivät aina riitä ja silloin on luotava rajapinta itse. Ei ole vielä tullut vastaan sellaista ihmettä, johon ei olisi liitosta saatu toteutettua. Kerro mitä tarvitset - me toteutamme! Tässä asiassa on tosiaankin parempi soittaa Janille.

Helppo liitettävyys päätelaitteisiin

Jalostetun tiedon vieminen päätelaitteisiin on yhtä helppoa kuin tiedon keruu mobiililaitteesta alustaan - lähes reaaliaikaisesti.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut on järkevä valinta

Aindata hyödyntää avoimen lähdekoodin erinomaisiksi todettuja ratkaisuita. Tämä mahdollistaa edullisen hinnan, asiakkaan vapauden säilymisen ja tehokkaat ratkaisut. Paikkatietojärjestelmän lisenssimaksut ovat helposti kymmeniä tuhansia euroja, Aindatan ei. Tämä mahdollistaa huippuominaisuudet jokaiselle.

Esimerkkejä Aindata -alustan hyödyntämisestä:

Onnettomuustietoinstituutti

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijat hyödyntävät alustaa tiedonhankinnassa ja raportoinnissa. Tiedonhaun automatisointi säästää työaikaa ja mahdollistaa entistä suuremman tietomäärän hyödyntämisen tärkeässä liikenneturvallisuutta parantavassa työssä.

Useat projektit/ startupit

Aindata -alustaa on hyödynnetty ja testattu useissa käyttötarkoituksissa. Aindatan suorituskyky osoitettiin esimerkiksi NordicWay2-hankkeessa nopeina vasteaikoina. Projektissa kehitettiin mm. rajapintoja liikenteenhallinnan laittesiiin ja välitettiin jalostettua tietoa edelleen tienkäyttäjille.

Aindata Nopra iOS applikaatio on ilmainen ylinopeuksista varoittava sovellus. Sovellus syntyi hetken mielijohteesta ja sen toteutus oli varsin nopeaa Aindatan toimintoihin perustuen.  Sovellus julkaistiin joulukuussa 2016 TraffICT Oy:n omana kehityshankeena.

Aindata -alusta saatavilla myös "avaimet käteen" -pilvipalveluna

Oman palvelimen sijasta pilvipalvelu on edullinen vaihtoehto esimerkiksi startupeille ja projekteihin. Toteutus ja käyttöönotto sujuu meiltä nopeasti ja ketterästi. Saat halutessasi ratkaisun, joka kerää ja tallettaa datan, yhdistää siihen muuta tietoa ja välittää käsitellyn datan lähes reaaliajassa haluttuun paikkaan. Tilannekuva selviää käyttöliittymistä ja monipuoliset herätteet on toteutettavissa. Pilvipalveluna perustettava palvelu saadaan nopeimmillaan käyttöön muutamassa päivässä.
  • Skaalautuva suorituskyky ja levytila
  • Suomessa sijaitsevat palvelimet
  • SSL-salattu liikenne
  • Sujuva käyttöönotto: asiakkaan tarpeiden kartoitus, ehdotus ratkaisusta, testaus ja käyttöönotto.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, palvelu voi olla käytössäsi jo huomenna.