Nopra, enemmän tietoa sovellusta päivittämättä

3.10.2019 Milloin viimeksi ajoit kohti nopeusvalvontakameraa ja mietit, mikä mahtaa olla nopeusrajoitus kyseisellä tieosuudella? Uudemmat autot tämän jo kertovat näytöissään, mutta vanhemmissa automalleissa ei nopeusrajoitustietoa ole saatavilla.

Nopra syntyi automaattivalvonnan ”ansiosta”

Milloin viimeksi ajoit kohti nopeusvalvontakameraa ja mietit, mikä mahtaa olla nopeusrajoitus kyseisellä tieosuudella? Uudemmat autot tämän jo kertovat näytöissään, mutta vanhemmissa automalleissa ei nopeusrajoitustietoa ole saatavilla.

Aindata nopra julkaistiin marraskuussa 2016. Ajatus sovellukseen syntyi kotimatkalla Kuopiosta Jyväskylään. Ajoin mielestäni rajoituksen mukaan, mutta silti valvontakameran salamavalo räpsähti. Tolpan kohdalla olikin 80 km/h rajoitus, kun luulin ajavani 100 km/h rajoitusalueella – nopeusrajoitusmerkki oli jäänyt siis huomioimatta. Sovelluksen vaatima data ja toiminnallisuudet olivat minulle jo tuttuja useammasta erilaisesta prototyypistä, joten pääsin toteuttamaan ideaani välittömästi. Sovellus oli jo Apple Storessa ilmaiseksi ladattavissa, kun sakosta vapauttava huomautus ajonopeudestani 86 km/h tuli postitse.

Ensimmäisen version tavoitteena oli mahdollisimman helppokäyttöinen sovellus, joka näyttää nopeusrajoituksen ja muita tien tietoja sekä hälyttää ylinopeudesta. Ensimmäinen versio ei sisältänyt yhtään painiketta, mutta myöhemmin lisättiin yksi painike käyttäjän toiveiden mukaan. Toiminnallisuudet pohjautuivat onnettomuustutkintalautakunnankin jäsenten käytössä olevaan Aindata -alustaan ja sen rajapintoihin.

Latausmäärään hetkellistä buustia

Latausmäärä pysyi varsin maltillisena sovelluksen julkaisun jälkeen, enkä sen kummemmin panostanut näkyvyyteen tai tunnetuksi tekemiseen. Sanomalehti Keskisuomalainen kuitenkin kiinnostui aiheesta ja julkaisi 12.12.2016 jutun ”Suomessa ideoitiin kännykkäsovellus, joka varoittaa ylinopeudesta”. Tämän jälkeen nopra oli hetken yksi ladatuimmista paikkatietoihin liittyvistä sovelluksista Apple Storessa. Oli varsin omituista nähdä oma sovellus ladatuimpien sovellusten listalla.

 

Ei jatkuvaa päivittämistä

Olen kyllästynyt mobiililaitteiden sovellusten jatkuviin versiopäivityksiin ja yhtenä tavoitteenani oli myös se, ettei sovellusta tarvitse päivittää ”turhaan”. Nopraan on tähän saakka tehty kolme päivitystä, joista viimeisin julkaistiin marraskuussa 2017. Uutena ominaisuutena lisättiin silloin junavaroitus ehkäisemään tasoristeysonnettomuuksia. Uusia ominaisuuksia ja tietoja on voitu lisätä sovellukseen palvelimelta rajapintoja hyödyntäen. Tämän on mahdollistanut monipuoliset, mutta yksinkertaiset ja tehokkaat rajapinnat. Päivittämällä olisi saatu käyttöön esimerkiksi paremmat ikonit, kun nyt on hyödynnetty sovelluksessa olevia yleisiä ikoneita. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokaisen version julkaiseminen vaatii testaamista, ettei joudu korjaamaan pienen päivityksen aiheuttamia suuria ongelmia.

Kokeilemalla viisastuu

Aindata nopra on ollut ketterä keino kokeilla erilaisia ideoita liikennetietoihin ja liikenteeseen liittyen. Sillä on voitu toteuttaa alkuperäinen ajatus yksinkertaisesta, mutta loppukäyttäjää hyödyttävästä sovelluksesta liikenteessä. Kehitysideoita on nopran myötä tullut paljon ja osaa niistä on jo hyödynnetty muissa TraffICT Oy:n kehityshankkeissa. Esimerkiksi tiedon esittäminen tuo omat haasteensa, kun pitkien tekstien lukemista ei voida kuljettajalle liikenneturvallisuuden nimissä ajon aikana suositella. Ratkaisuna on välittää tietoa muilla keinoilla, kuten äänimerkkien, ikoneiden avulla tai muiden keinojen avulla. .

Lisää tietoa

Nopraan on lisätty uusina tietolajeina liikenteen varoitukset 50 pahimmasta hirvionnettomuuskeskittymästä, häiriötiedotteet, tietyöt, EEE Innovations Oy:n tuottamaa liukkaustietoa, tiesääasemien säähavainnot ja liikenteen mittauspisteiden tietoihin perustuvat ruuhkavaroitukset. Uusimpana ominaisuutena on nopran käyttäjien tuottamat varoitukset hitaasta ajoneuvosta. Seuraavaksi lisättävien tietojen listalla on muun muassa vaihtuvien opasteiden tietoja (vaihtuvat nopeusrajoitukset, varoitusmerkit ja tiedotusopasteet) sekä liikennevalojen tietoja.

Lisättyjen tietojen esittely

Ohessa lyhyt esittely uusista tietolajeista ja ilmoituksista/varoituksista. Termit noudattavat osittain DATEX II -standardia, joka on yksi Aindata -alustan tuettu rajapinnan muoto.

 hidas ajoneuvo /slowVehicle

Varoitus hitaasta ajoneuvosta syntyy automatisoidusti Aindata nopran käyttäjän ajaessa alle 20 km/h valta- tai kantatiellä (tienumero <100) nopeusrajoituksen ollessa yli 60 km/h. Varoitukset ovat voimassa 15 minuuttia ja ne välitetään muille lähistöllä oleville nopran käyttäjille sekä mahdollisesti Aindata -palvelun kautta muihin palveluihin. 

Toiminnon tavoitteena on testata ja kehittää edelleen hitaan ajoneuvon / pysähtyneen liikenteen reaaliaikaisia (automatisoituja) varoituksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Käyttäjien yksityisyys suojataan mm. luomalla varoituksia vain pääteiltä ja niin, ettei varoitusta ei luoda alle 500 metrin matkalla.

 

EEE Innovations Oy, liukkaustiedot

EEE Innovations Oy:n liukkausdata lisättiin nopraan tammikuussa 2019. Liukkaustietoa kerätään useista raskaista ajoneuvoista ja välitetään edelleen myös nopran käyttäjille (väliaikaisesti). Liukkaustieto näytetään nopran käyttäjille liukkaushavainnon alku- ja loppupisteinä. Väri ilmoittaa havainnon liukkauden, punainen on kitka-arvoltaan pienempi (ja liukkaampi) kuin keltainen.

Liukkaushavaintoja tulee paljon ja nykyisessä nopran versiossa ei ole mahdollista esittää viivageometriaa. Varoituksista ilmoittaminen sekä esitystapa noprassa on selkeä kehityskohde. 

 

 

Pysähtynyt liikenne / stationaryTraffic

Varoitus liikenneSeisoo syntyy automatisoidusti avoimen datan (LAM-piste) tiedoista. Mikäli keskinopeus pisteellä laskee alle 20 km/h, niin luodaan pistemäinen varoitus, joka välitetään lähistöllä oleville nopran käyttäjille. Varoitus sisältää LAM-pisteen nimen ja tiedon mikä suunta on ruuhkautunut. Varoitukset ovat voimassa 15 minuuttia.

Toimintoa testataan ja kehitetään edelleen. Käyttäjän varoittaminen reilusti etukäteen on yksi tärkeimmistä seikoista niin tämän, kuin muidenkin tietolajien kohdalla. 

 

 

huonoKeli /badWeather

huonoNäkyvyys / reducedVisiblity

HuonoKeli ja huonoNäkyvyys -varoitukset perustuvat avoimen datan (tiesää) tietoihin. Kun tiesääaseman anturit näyttävät huonoa keliä/näkyvyyttä, niin luodaan pistemäinen varoitus, joka välitetään lähistöllä olevilla nopran käyttäjille. Varoitukset ovat voimassa 30 minuuttia, ellei tietoa päivitetä.

 

 

Liikenteen häiriötiedot /trafficDisorders

Tieliikenteen häiriötiedot lisättiin nopraan alkuvuodesta 2019. Kyseessä on myös avoimen datan tietolaji, joka sisältää tietoa liikenteelle häiriötä aiheuttavien onnettomuuksien, suljettujen teiden/siltojen yms. tietoja. Tämän tietolajin lähdeaineiston paikannustarkkuus on valitettavan heikko, joka voi pahimmillaan näyttää nopran käyttäjille esimerkiksi onnettomuuden sijainnin kilometrien päähän tarkasta sijainnista.

 

 

Tietyö / roadworks

Tietyöt (pitkäaikaiset) paikannetaan samaan tapaan kuin häiriötiedot, joten paikannuksen tarkkuus on ongelma tämänkin osalta. Toivottavasti joskus saadaan lähtötietoon niinkin yksinkertainen asia kuin koordinaatti (tai viivageometria).


Print  

Related Articles