Yhteystiedot

Jani Riekkinen

Yrittäjä, kehittäjä, toimitusjohtaja

Insinööri (YAMK), teknologiaosaamisen johtaminen
Filosofian maisteri, tietojenkäsittelytiede
Insinööri, yhdyskuntatekniikka

Yrityksen perustaja, toimitusjohtaja Jani Riekkinen toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja ryhtyi yrittäjäksi keväällä 2015. Muutosajurina toimi vahva halu päästä luomaan uusia, entistä tehokkaampia ratkaisuja erityisesti infran, liikenteen, liikkumisen ja liikenneturvallisuuden osa-alueille.

”Haluan tuottaa asiakkaillemme arvoa hyödyntämällä teknologiaa, tietoa ja ohjelmistoja järkevämpien sekä tehokkaampien prosessien aikaansaamiseksi.”

Riekkisellä on monipuolinen, yli kahdenkymmenen vuoden työkokemus ohjelmisto- ja liikennetekniikan aloilta. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä hän työskenteli ELY-keskuksen valtakunnallisessa liikennetelematiikkayksikössä. Työtehtäviin kuuluivat muun muassa liikenteen tietopalvelut, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, paikkatietoasiat, toiminnan ja prosessien kehittäminen ja jatkuvuussuunnittelu.

Aiemmassa tehtävässään Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiirissä Riekkinen vastasi alueen tiestö-, liikenne- ja paikkatietoon liittyvistä asioista, liikennetiedottamisesta sekä liikennetelematiikasta. Lisäksi hän on toiminut Keski-Suomen tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan liikenneteknisenä jäsenenä vuodesta 2005 lähtien.

Ohjelmistoliiketoiminnan kokemusta TraffICT Oy:n perustajalle on kertynyt yli viidentoista vuoden ajalta, työskennellessään muun muassa tietojärjestelmien ja -sovellusten kehityksen, paikkatietojärjestelmien, uusien teknologioiden hyödyntämisen, ohjelmoinnin, ohjelmistojen tuotteistuksen, tuotteenhallinnan, konfiguraationhallinnan, ohjelmistoasennusten ja ohjelmistojen testauksen tehtävissä.

Työkokemuksen lisäksi Jani Riekkinen omaa vahvan, eri osaamisalueita tukevan koulutuksen. Hän on valmistunut yhdyskuntatekniikan insinööriksi ja filosofian maisteriksi. Maisteritutkinnon pääaineena oli tietojenkäsittelytiede, sivuaineina ohjelmistoliiketoiminta ja hallintotiede. Lisäksi hän on suorittanut teknologiaosaamisen johtamisen YAMK-tutkinnon vuosina 2011–2012 sekä Data-analytiikka ja tekoäly -opintokokonaisuuden 2019-2020.

”Intohimoni on uudet teknologiat, tiedon tehokas hyödytäminen ja uuden oppiminen.  Liikenneturvallisuus, liikennetekniikka, ohjelmisto-osaaminen, paikkatiedot ja avoimet ohjemistot vahvuuksiani ja kiinnostuksen kohteitani. Näiden parissa tahdon työskennellä jatkossakin -  yhteistyössä muiden yrittäjen ja asiakkaiden kanssa".