Tieto paikallaan

- ja ajallaan

Palvelut

TraffICT Oy:n päätoimiala on paikkatietoon, anturidataan, älyliikenteeseen, liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvä järjestelmä- ja sovelluskehitys. Tuotamme asiakkaillemme arvoa muun muassa tehostamalla tiedon hyödyntämistä, analysointia ja hallintaa.

Liikennetekninen konsultointi

Tarjoamme infra- ja liikennealan konsultointipalveluita liikennetietojen hyödyntämiseen, älyliikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyen. Ymmärrämme datan arvon ja osaammme myös hyödyntää sitä. Teemme esimerkiksi liikenneturvallisuuteen liittyvät paikkatietoanalyysit sekä erilaiset liikenteen selvitykset intohimoisesti ja ammattitaitoisesti. Hyödynnämme ketterästi eri lähteistä saatavaa dataa ja esitämme tulokset asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Järjestelmä- ja sovelluskehitys

ICT on osa kaikkea toimintaa ja se tarjoaa parhaimmillaan merkittävää etua, tehokkaampaa toimintaa sekä parempia palveluita. Hallitsemme paikkatietojen, avoimen datan sekä eri lähteistä hankkimamme tiedon käsittelyn, analysoinnin ja jatkojalostuksen. Kehitämme tietopalveluita  ja tiedonhallintaratkaisuja uutta teknologiaa hyödyntäen. Hyödynnämme toteutuksissa Aindata -alustaa, jolloin näkyviä tuloksia on saatavilla nopeasti. Pilvipalveluna perustettava palvelu saadaan nopeimmillaan käyttöön muutamassa päivässä.

Data-analytiikkapalvelut

TraffICT Oy syntyi halusta yhdistää liikenteen ja ICT:n osaaminen sekä ratkaista niiden avulla ongelmia. Se johti nopeasti automatisointiin ja yhä villeimpiin kokeiluihin. Data-analytiikkapalvelut pitävät sisällään datan käsittelyn, yhdistelyn, analysoinnin ja aineistojen luomisen. Meillä on kokemusta useiden eri datalähteiden hyödyntämisestä ja yhdistelystä, oli kyse sitten avoimesta datasta tai muista lähteistä saatavasta datasta. Kehitämme menetelmiä, joilla jalostamme raakadatasta asiakkaillemme hyödyllistä tietoa. Omien aineistojen, kuten paikkatietoaineistojen tuottaminen on myös jokapäiväistä työtämme. Räätälöimme ratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan.

Aindata on TraffICT Oy:n kehittämä alusta paikkatiedon ja muun tiedon hallintaan, tiedon keruuseen päätelaitteista, tiedon jalostukseen ja analysointiin. Avoimen lähdekoodin ratkaisuihin perustuva suorituskykyinen alusta mahdollistaa  palveluiden nopean käyttöönoton. Asiakas voi tehostaa merkittävästi suurten, useista tietolähteistä olevien tietojen hyödyntämistä ja säästää tiedonhakuun käytettyä aikaa. Aindata myös tarjoaa monipuoliset rajapinnat tiedon välittämiseksi ulkoisiin järjestelmiin.

Esimerkkejä Aindata -alustan hyödyntämisestä:

Onnettomuustietoinstituutti

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkijat hyödyntävät alustaa tiedonhankinnassa ja raportoinnissa. Tiedonhaun automatisointi säästää työaikaa, mahdollistaen entistä suuremman tietomäärän hyödyntämisen tässä tärkeässä liikenneturvallisuutta parantavassa työssä.

Useat projektit/ startupit

Aindata alustaa on hyödynnetty ja testattu useissa käyttötarkoituksissa. Viimeisimpänä Aindata -alustan suorituskyky osoitettiin NordicWay2-hankkeessa nopeina vasteaikoina.

Aindata Nopra iOS applikaatio on ilmainen ylinopeuksista varoittava sovellus. Sovellus syntyi hetken mielijohteesta ja sen toteutus oli varsin nopoeaa Aindatan toimintoihin perustuen.  Sovellus julkaistiin joulukuussa 2016 TraffICT Oy:n omana kehityshankkeena.

Aindata -alusta saatavilla myös "avaimet käteen" -pilvipalveluna

Oman palvelimen sijasta pilvipalvelu on edullinen vaihtoehto esimerkiksi startupeille ja projekteihin. Toteutus ja käyttöönotto sujuu meiltä nopeasti ja ketterästi. Saat halutessasi ratkaisun, joka kerää ja tallettaa datan, yhdistää siihen muuta tietoa ja välittää käsitellyn datan lähes reaaliajassa haluttuun paikkaan. Tilannekuva selviää käyttöliittymistä ja monipuoliset herätteet/hälytykset ovat myös toteutettavissa. Pilvipalveluna perustettava palvelu saadaan nopeimmillaan käyttöön muutamassa päivässä.
  • Skaalautuva suorituskyky ja levytila
  • Suomessa sijaitsevat palvelimet
  • SSL-salattu liikenne
  • Sujuva käyttöönotto: asiakkaan tarpeiden kartoitus, ehdotus ratkaisusta, testaus ja käyttöönotto.

Yhteystiedot

Jani Riekkinen

Yrittäjä, kehittäjä, toimitusjohtaja