Palvelut

TraffICT Oy:n päätoimiala on paikkatietoon, anturidataan, älyliikenteeseen, liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvä järjestelmä- ja sovelluskehitys. Tuotamme asiakkaillemme arvoa muun muassa tehostamalla tiedon hyödyntämistä, analysointia ja hallintaa.

Liikennetekninen konsultointi

Tarjoamme infra- ja liikennealan konsultointipalveluita liikennetietojen hyödyntämiseen, älyliikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyen. Ymmärrämme datan arvon ja osaammme myös hyödyntää sitä. Teemme esimerkiksi liikenneturvallisuuteen liittyvät paikkatietoanalyysit sekä erilaiset liikenteen selvitykset intohimoisesti ja ammattitaitoisesti. Hyödynnämme ketterästi eri lähteistä saatavaa dataa ja esitämme tulokset asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Järjestelmä- ja sovelluskehitys

ICT on osa kaikkea toimintaa ja se tarjoaa parhaimmillaan merkittävää etua, tehokkaampaa toimintaa sekä parempia palveluita. Hallitsemme paikkatietojen, avoimen datan sekä eri lähteistä hankkimamme tiedon käsittelyn, analysoinnin ja jatkojalostuksen. Kehitämme tietopalveluita  ja tiedonhallintaratkaisuja uutta teknologiaa hyödyntäen. Hyödynnämme toteutuksissa Aindata -alustaa, jolloin näkyviä tuloksia on saatavilla nopeasti. Pilvipalveluna perustettava palvelu saadaan nopeimmillaan käyttöön muutamassa päivässä.

Data-analytiikkapalvelut

TraffICT Oy syntyi halusta yhdistää liikenteen ja ICT:n osaaminen sekä ratkaista niiden avulla ongelmia. Se johti nopeasti automatisointiin yhä villeimpiin kokeiluihin. Data-analytiikkapalvelut pitävät sisällään datan käsittelyn, yhdistelyn, analysoinnin ja aineistojen luomisen. Meillä on kokemusta useiden eri datalähteiden hyödyntämisestä ja yhdistelystä, oli kyse sitten avoimesta datasta tai muista lähteistä saatavasta datasta. Kehitämme menetelmiä, joilla jalostamme raakadatasta asiakkaillemme hyödyllistä tietoa. Omien aineistojen, kuten paikkatietoaineistojen tuottaminen on myös jokapäiväistä työtämme.